Kaip tingėjimas, kuris neegzistuoja,
yra pagrindė priežastis kodėl mes jaučiamies blogai

Webinaro pakartojimas

Kaip manai kas yra tingėjimas?

Iki Webinaro liko:

P.S. galėsi daugiau niekada nesijausti blogai jeigu "tingėsi"